Van viruswaanzin.nl moet ik totaal niks hebben

De actiegroep Viruswaanzin roept weerzin bij me op. De druppel was de lijst met idioten die vandaag op de viruswaanzin-demonstratie in Den Haag zou gaan spreken.

Op zijn best zijn het sympathieke dwarsdenkers. Dromers heb je nodig in een democratie. Woordvoerder Willem Engel heeft charisma en lijkt redelijk. Inmiddels zijn er ook antivaxxers en simplisten bij deze groep aangesloten en is het de zoveelste dwaze complotgroep, al lijkt dat niet op het eerste gezicht.

De start: Weltschmertz en De Hond

Woordvoerder Willem Engel werd op het schild gezet door café Weltschmertz en Maurice de Hond. Hij gaf op 29 mei jl. een interview aan het youtube-kanaal in verband met het plan van hem en collega-initiatiefnemer Jeroen Pols om de staat de dagvaarden in een proces tegen de coronamaatregelen.

KIJK NAAR DIT INTERVIEW! kopte De Hond in zijn eigen veelgelezen blog. “Het by far het beste interview dat ik de laatste maanden over COVID-19 wereldwijd heb gezien”.

Ik kende Weltschmertz niet tot aan deze coronacrisis en het kanaal ergert me. Ze schuren. De redactie en hun vloggers hebben een voorliefde voor complottheorieën, alternatieve gedachten over MH17, 9/11 etc.

Maar goed, alternatieve media horen te schuren, ze lopen soms voor op de traditionele media en er komen af en toe deskundigen aan het woord die in de normale media door conservatisme niet aan het woord komen. Nieuws over het klimaat vond je vroeger eerder bij Greenpeace dan in het NRC, burgeronderzoekscollectief Bellingcat was baanbrekend bij MH17 en Michael Moore is een tegendraadse filmmaker die tegen de Amerikaanse stroom inroeit. Alto’s mogen best wat krediet krijgen. Ook (zelfs) bij Weltschmertz komen verstandige mensen aan het woord. Helaas komt het kanaal inzake COVID-19 vaak nogal over als een intellectuele Robert Jensen (bestaat dat trouwens?).

Engel is na het eerste interview bij Weltschmertz en andere alt-media-kanalen geplugd en ook in traditionele media aan het woord geweest.

Engel draaft door

Het probleem zit al een beetje in Engel. Hij heeft een geweldige uitstraling: knappe vent, gespierd lijf, ongelofelijk vlotte babbel, intellectueel – hij heeft biopharmacie gestudeerd en is bezig geweest met een promotie. Hij spreekt met overtuiging en zegt dat hij niks heeft met complottheorieën. Wetenschapper, noemt hij zichzelf meerdere keren. Expert, noemt zijn Weltschmertz-interviewer Ramon Bril hem. Engel heeft voor tweehonderd procent de uitstraling van een goeroe. Je zou hem zou casten voor de hoofdrol in Jesus Christ Superstar.

Hij zegt een heleboel verstandige en terechte dingen. Dat het gevaar van de ziekte voor de algemene bevolking enorm overdreven is, bijvoorbeeld. Dat iedereen die een afwijkende mening heeft over corona meteen als geloofsafvallige wordt behandeld. Dat er tunnelvisie in de wetenschap bestaat. Hij prijst De Hond voor zijn werk – dat inderdaad best merites heeft.

Engel komt soms ook met erg merkwaardige beweringen. Zoals dat dansers een veel beter immuunsysteem hebben dan anderen omdat ze elkaar aanraken. Of dat de lockdown de piek verhoogd heeft: hij ‘ziet’ het in de curve. Hij komt met wel heel stugge beweringen over de wijze van overdracht en infectie. Het verhaal van de niesdruppeltjes ‘gelooft hij niet’ “Je moet alleen nog maal naar aerosols kijken” en dat is volgens hem “the missing link”. Er is een “enorme hoeveelheid false positives en false negatives” en dat is “catastrofaal, dat werkt voor geen meter, alles valt in duigen”. Herd immunity duurt nog maar “een maandje, alles open”.

Hij is met dat soort overtuigingen naar mijn idee veel te stellig. Willem Engel is geen dokter, apotheker of laborant meer, hij was de afgelopen 12 jaar dansleraar. Dus dat doet mij afvragen: waar baseert hij deze verstrekkende meningen op? Ik hoor graag dat het RIVM het totaal fout heeft, mijn zegen heb je, maar ik geloof het pas als ik het zie en niet omdat een dansende doctorandus dat toevallig beweert. Tot die tijd geloof ik dat het RIVM zo goed mogelijk zijn moeilijke werk doet. Engel beroept zich op een anonieme professor die in het OMT zit en van wie hij de naam niet kan geven. Tja. Hoe zit dit nou?

Mijn twijfel over hem werd verder aangewakkerd door opmerkingen dat dit corruptie van de wetenschap is, dat het Pienter-onderzoek van het RIVM geheim wordt gehouden, en (op potkaars.nl) dat een wetenschappelijk artikel in Science door een complot in Science gekomen is. “Systeemrot (…) Fraude (…) Lancet, WHO, RIVM, Nature, ze zijn allemaal verdacht”.

Pepijn van Erp van Skepsis concludeert, op Follow the Money:

“Een deel van wat Engel te berde brengt, klinkt redelijk. Hij zit er geregeld naast, maar dat zijn mogelijk vergissingen van iemand die er net niet genoeg over heeft nagedacht. Alleen: hoe meer je je in zijn gedachtengoed verdiept, hoe meer je de indruk krijgt dat Engel in een andere wereld leeft, waarin pseudowetenschap overheerst en serieuze wetenschap het onderspit delft. (…) Bij De Nieuwe Wereld claimt hij dat we ons immuunsysteem kunnen ‘versterken’ met hoge doses vitamine C en D, veel knuffelen, beweging en mediteren (…) In het bericht waarin Engel en Pols de datum van hun rechtszaak tegen de staat bekendmaken, staat ook dat ze ‘vermoeden dat het RIVM onderzoeksresultaten heeft vervalst’. Een onderbouwing van deze beschuldiging ontbreekt

Zelf vroeg ik me – voordat ik me in zijn demonstratie verdiepte – al af of we hier niet met een intellectuele complotdenker te maken hebben. Maar dan eentje die zelf vindt dat hij complottheorieën afwijst.

Zo vroeg ik me ook af of hij antivaxxer was, maar dan eentje die zelf vindt dat hij alleen maar verstandige vraagtekens heeft bij vaccinatie. Zijn dansleraartheorie dat afstand houden slecht is voor ons immuunsysteem bijvoorbeeld wordt erg door antivaxxers omarmd. Op de viruswaanzin-site heet het: “Viruswaanzin denkt dat vaccins zeker een rol kunnen vervullen in de preventie van ziektes, mits ze maar bewezen veilig en effectief zijn.”.

Klopt. Nogal wiedes. Dat zegt elke antivaxxer. Ze wijzen vervolgens ieder vaccin af omdat de veiligheid en effectiviteit van deze ‘lichaaamsvreemde stoffen’ zogenaamd ontbreekt.

Misschien is hij het zelf niet. Maar er blijkt meer aan de hand.

Wie is mede-activist Jeroen Pols?

Engels kompaan en mede-initiatiefnemer is mr Jeroen Pols, jurist. Hij is de adviseur en volgens sommige krantenberichten mede-eigenaar van camping Fort Oranje. Fort Oranje is (was) een camping in Rijsbergen, gemeente Zundert, bij Breda. Eigenaar is (was) Cees Engel met zijn zoon Jan – familie van Willem Engel. Zo kennen ze elkaar.

Over Fort Oranje is zwaar geprocedeerd omdat het een volgens de gemeente een verloederde probleemcamping was geworden met het ene na het andere incident. Vervuiling, vechtpartijen, motorclub Saturadah, afpersing van een bewoner, een incident met een vechthond. Ziehier.

Vastgoedmarkt vat over Fort Oranje samen:

Ex-pandjesbaas Cees Engel duikt opnieuw op in campingzaak
Na enkele maanden van relatieve rust is de voormalige Rotterdamse krottenkoning Cees Engel weer opgedoken in de zaak rondom de gesloten camping Fort Oranje in Rijsbergen (…) Het 27 hectare grote terrein, ooit een 5 sterren camping, was in de jaren daarvoor regelmatig het toneel van criminaliteit en overlast. Fort Oranje werd een geliefde woonplek voor ex-gedetineerden en ook de slechte leef- en woonomstandigheden trokken regelmatig de aandacht binnen en buiten de media.

De gemeente nam het beheer over en heeft het terrein ontruimd. Cees Engel én zijn adviseur Pols kregen wegens opruiing door de gemeente gebiedsverboden opgelegd die volgens de Raad van State terecht waren.

Pols is geen advocaat maar vrijgevestigd juridisch adviseur.

Nogmaals, het gaat me niet om de boodschapper, maar om de boodschap. Als strafrechtadvocaat sta ik dagelijks mensen bij die nare dingen doen en bestrijd ik vooringenomen standpunten van het OM. Het kan best zijn dat ‘krottenkoning’ Cees Engel volledig in zijn recht staat en niks kon doen aan wat losse incidenten op een camping waar moeilijk viel orde te houden. Dat zou ik tenminste volhouden als ik zijn juridisch adviseur was.

Maar toch. Het schijnbare gebrek aan professionele afstand tussen Cees Engel en Jeroen Pols stoort me. Zeker als klopt dat Pols zelf mede-eigenaar is (geweest) van Fort Oranje, dan roept dat nogal wat vraagtekens op.

Pols komt desondanks in zijn media-optredens redelijk en redelijk deskundig over. Hoe zit het met de door hem opgestelde dagvaarding?

Twijfels over de dagvaarding

Pols / Viruswaanzin zet keurig op een rij hoe de burger in zijn grondrechten beperkt wordt en waarom dat onrechtmatig is. COVID-19 is een gevaarlijke categorie A-ziekte, net als MERS en SARS: de minister van Volksgezondheid kan opdrachten geven aan de burgemeesters als voorzitters van veiligheidsregio’s: de burgemeesters zetten de opdrachten om in noodverordeningen – dat is dus een getrapte bevoegdheid, geen direct ministerieel besluit: de noodverordening mag niet tegen de grondwet ingaan en is van toepassing als een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Onder verwijzing naar grondwet, EVRM en jurisprudentie zegt de dagvaarding, nog steeds geheel correct: “Het inzetten van grondrechtbeperkende maatregelen kan dus uitsluitend plaatsvinden in geval van zeer exceptionele omstandigheden waarbij dit strikt noodzakelijk is ter handhaving van uitof inwendige veiligheid”.

Waarna de dagvaarding terechte bezwaren opsomt van de afgelopen maanden, zoals het open einde van de maatregelen, het teveel leunen op RIVM-experts, het gebrek aan transparantie en of inzicht in het rekenmodel van het RIVM.

Opvallend zijn complotterige of overdreven uitspraken zoals hieronder:

Deze mediacampagne vindt plaats onder strakke regie van de WHO (…) Uitgangspunt van deze mediastrategie is een enge samenwerking tussen overheden en de voltallige mainstream media maar ook berichtgeving via influencers. Uit Kamervragen is gebleken dat de ingezette influencers aanzienlijke betalingen hebben ontvangen voor hun diensten.

(…)

heeft Van Dissel misschien de resultaten van het Sanquin-onderzoek gepresenteerd als de uitkomsten van het Pienter Corona-onderzoek? In dat geval zou de Kamer onjuist geïnformeerd of mogelijk zelfs misleid zijn. Het RIVM weigert echter tot op heden het Pienter Corona-onderzoek te publiceren zodat dit vermoeden niet bevestigd kan worden

(…)

Door deze testresultaten zonder toelichting te publiceren, maakt het RIVM zich schuldig aan misleiding. In realiteit kan het RIVM op dit moment eenvoudigweg niet bewijzen dat het COVID-19-virus zich überhaupt nog in Nederland bevindt.

(…)

Door de volstrekt willekeurige maatregelen hebben de beleidsmakers een maatschappij gecreëerd die volledig in het teken staat van een het bestrijden van een fantoom. Een onzichtbare vijand die COVID-19 heet en op 28 januari 2020 als een koekoeksei op Lijst A van besmettelijke ziektes van de WPG werd geplaatst

(…)

Het publiek wordt nu in angst gehouden met de mogelijkheid van een tweede golf. Het is op basis van de huidige kennis over het virus niet waarschijnlijk dat deze ramp zich gaat voltrekken (…) De gevolgen van een lockdown waren daarentegen wel vooraf bekend. De beleidsmakers hebben daarmee een keuze gemaakt tussen een mogelijke en een zekere ramp

Hoezo geen virus in Nederland meer? Hoezo koekoeksei? Hoe kun je er zo zeker van zijn dat een tweede golf niet waarschijnlijk is? Dit is dezelfde stelligheid als sommige officiële virologen in de media, die ook geen waarzeggers zijn. Als corona zich gedraagt als griep is een tweede golf niet onwaarschijnlijk.

De eis in de dagvaarding is om

“bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen om de directeuren van de veiligheidsregio’s onmiddellijk te bevelen alle noodverordeningen per omgaande in te trekken, de aangekondigde “Tijdelijke Wet Covid-19” onverbindend te verklaren, althans een in goede justitie te nemen beslissing die materieel (bij voorbaat) tot buiten toepassing leidt van dit wetsvoorstel althans deze wet, met veroordeling in de kosten van de procedure.”

Kan dat nou zomaar?

Er is op zichzelf wel enige ruimte om bij de Staat onverbindheid te vorderen van regelgeving. Het onderwerp valt buiten mijn dagelijkse rechtsgebied, maar als ik kijk naar deze uitspraak zie ik dat er in theorie een mogelijkheid is. Praktisch haalbaar lijkt het mij totaal niet. Want:

 • De minister maakt gebruik van een bij wet toegekende bevoegdheid. Eigenlijk is die gebaseerd op de inschaling van COVID-19 als een hoogst besmettelijke ziekte van categorie A. Die inschaling kan niet aangevochten worden.
 • De Wet Publieke Gezondheid die ook geldt is op zichzelf vrij ruim. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft tot taak “zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A”.
 • een ‘vitaal belang dat is aangetast of dreigt te worden aangetast’ is een ruim geformuleerd belang. De ‘capaciteit van de gezondheidszorg’ in Nederland kan een vitaal belang zijn dat dreigt te worden aangetast.
 • De maatregelen worden geleidelijk versoepeld.
 • Het onverbindend verklaren van “alle” noodverordeningen in Nederland in een kort geding lijkt me niet één, maar zeven bruggen te ver. De kortgedingrechter toetst slechts marginaal. Wat sportschoolketen Big Gym deed, het aanvechten van één bepaling, onder aanbieding van een concreet alternatief, is veel slimmer. Desondanks oordeelden hoogleraren over de winkans van Big Gym in het NRC: “

Die kans lijkt niet erg groot, stellen zowel Brouwer als Sillen. Beiden verwachten dat de rechter zich terughoudend zal opstellen, om niet „op de stoel van het bestuur” te gaan zitten. Brouwer: „Om als rechter een noodverordening onverbindend te verklaren, moet er echt sprake zijn van evidente onrechtmatigheid. Dat betwijfel ik.” De hoogleraar denkt onder meer dat de regering „een sterk punt” heeft omdat ze zich laat informeren door deskundigen. Sillen wijst erop dat er sprake is van een noodsituatie, waarbij de overheid „een zekere vrijheid van handelen” moet worden gegund. Daar komt bij dat er slechts beperkte kennis bestaat over Covid-19 – niet alleen bij de rechter, maar ook bij het kabinet. “

 • De eis tot het laten intrekken van een wetsvoorstel is volstrekt onmogelijk in een rechtszaak. Het valt niet onder het civiel recht. Het parlement gaat er over. De eis is onzinnig en ik zou het als advocaat niet eens vorderen.

Viruswaanzin huurt idiote sprekers in

Op de site van viruswaanzin staat het oorspronkelijke programma voor de Haagse demonstratie, met mensen die ik vandaag maar eens ging checken. Als oppassende linksliberaal die vooral The Guardian leest kende ik eigenlijk geen van hen. Ik schrok me rot van de lijst van idioten:

 • 14.00 uur Eva van Zeeland | Bas Philippini

Van Zeeland is antivaxxer die blenders van 399 euro aanbood aan vrouwen die zich weigeren te vaccineren. Bas Filippini is voorzitter van ‘Privacy First’. Hij steunt ook de 5G-stichting die denkt dat elektromagnetische straling onze gezondheid schaadt.

 • 14.30 uur Frank Ruesink | Michaela Schippers

Frank Ruesink met zijn site vaccingate is een autodidacte antivaxxer die een kruistocht tegen gedwongen vaccinatie voert. Hij verklaart in Weltschmertz (ja, daar) dat hij gevraagd is de demonstratie mede te organiseren.

 • 15.00 uur Willem oproep tot 1 minuut stilte | Maurice de Hond | Kids dance – Renske Paardekooper

Renske Paardekooper aka Renske Skills is met haar man John Consemulder terug te vinden op wanttoknow.nl. Zelf geloven ze in soundhealing, soundyoga “natuurlijk gaat het om helende frequenties en intenties”. De site waar ze figureren legt verband tussen autisme en vaccinatie, heeft complottheorieën over George Floyd en MH17 en 5G, nanotechnologie en corona.

 • 16.00 uur Tom Zwitser | Mohamed Boulahrir

Tom Zwitser is een rechtsconservatieve katholiek, filosoof, uitgever en youtuber die volgens een artikel in NRC een (nog) rechtsere geestverwant van Baudet is. In een door NRC aangehaald interview zei Zwitser dat het mengen van rassen „vanuit biologisch punt eigenlijk een soort van zelfmoord van de menselijke natuur is”. Biologisch gezien zou op deze wijze een „weerloze mens” worden gecreëerd die niet kan overleven. Zwitser stond trouwens op een maillijst van Anders Breivik.

Mohamed Boulahrir is een motivational speaker uit het alternatieve circuit die ayurvedische en Chinese geneeswijzen propageert. Hij meent: “De belangrijkste oorzaak van alle ziektes is dat we de verbinding met onszelf verliezen.”

16.30 uur Yvonne van Stigt | Willem afsluiting

Yvonne van Stigt omschrijft zichzelf op haar site als “evolutionair gezondheidsdeskundige veel gevraagd als spreker voor congressen en lezingen. Zij is afgestudeerd in de klinische Psycho Neuro Immunologie aan de Universiteit van Gerona (Spanje).” Ze houdt zich in weerwil van wat zij noemt “groepsdenken” bezig met de orthomoleculaire genezing. Dat is, volgens Wikipedia “een alternatieve behandelwijze met voedingsstoffen in doseringen die vaak ver boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (…) De behandelwijzen zijn gebaseerd op pseudowetenschappelijke aannames. De wetenschappelijke consensus is dat het nut van hoge doseringen vitaminen en mineralen niet is aangetoond. De behandeling wordt door deskundigen als kwakzalverij gezien, ze is onnodig duur en niet zonder gevaren.”

Conclusie: wegblijven. Ver wegblijven

In het eerste youtube-interview kwam Willem Engel over als een beetje aparte maar innemende kerel die zich met zijn betawetenschappelijke achtergrond grondig verdiept had in het COVID-19-virus. Voor het eerst geen 5G-gekkie! Met een jurist erbij, en een dagvaarding. Hij is wat overenthousiast, maar ach, vergissingen. Hij gelooft tenminste niet in complotten en snapt dat er een lockdown is afgekondigd. Zelfs Pepijn van Erp vond hem redelijk overkomen.

Bij het kort geding en de demonstratie kun je vraagtekens hebben, maar ach, zie het als mediagebeurtenis. Het is een prima manier om onvrede te mobiliseren en te organiseren. Urgenda deed het ook.

Maar het totaalplaatje is idioot. Engel lijkt zelf niet vrij van complotideeën, de dagvaarding bevat gekke passages, jurist Pols is niet van onbesproken gedrag, de vordering richting de Staat is onhoudbaar, en de lijst met sprekers leest als een parade van antivaxxers, idioten, mafketels, en alternatieve kwakzalvers. Ik snap niet dat types als hoogleraar Michaela Schippers of de eigenwijze cijferaar Maurice de Hond of die leuke muzikant uit mijn jeugd Ernst Jansz zich bij die parade aansluiten.

Ik gun iedereen zijn dromen, en iedereen zijn dwazen, maar ik moet ze allebei niet. Viruswaanzin? Weg ermee.

7 gedachten over “Van viruswaanzin.nl moet ik totaal niks hebben

 1. Ik deel je mening over Willem Engel: slimme en innemende man, maar met iets te veel complot- en antivaxx-neigingen. Toch houdt hij mijn sympathie, simpelweg omdat het hem lukt mensen te mobiliseren voor (wat ik zie als) ‘de goede zaak’. Het verzet tegen de coronamaatregelen bestaat uit een bonte verzameling mensen, die uiteenlopende motieven hebben maar het er wel over eens zijn dat we snel terug moeten – in ieder geval zoveel mogelijk – naar ‘het oude normaal’. Voor een demonstratie lijkt me dat geen enkel probleem, want een demonstratie is bijna per definitie een gelegenheidscoalitie van mensen die zich op één standpunt concentreren en elkaar daarin vinden. Prachtig toch?

  Verder schrijf je dat het je niet om de boodschapper gaat, maar om de boodschap. Toch serveer je in je blog bijna alle sprekers op de demo af vanwege hun achtergrond en niet vanwege hun stellingname in dit debat. Ik ben met je eens dat het sterker was geweest als er sprekers uit meer verschillende hoeken waren geprogrammeerd, maar voor mij zou de sprekerslijst geen reden zijn geweest om weg te blijven. Sterker nog: ik heb serieus overwogen te gaan, ware het niet dat de demo verboden werd en daarmee de risico’s om in onrust verzeild te raken groter werd.

  Like

  1. Die extreem-rechtse Tom Zwitser is een foute vent, om te beginnen. Dat gebrek aan oordeelsvermogen slaat terug op Engel & viruswaanzin.nl. Ik zou nooit naar een demonstratie gaan waar foute mensen op de sprekerslijst staan.
   Verder is vorm ook inhoud. Als je jouw demonstratie laat domineren door antivaxxers, dan lijkt de kernboodschap te zijn dat we van de anderhalvemeter-samenleving afmoeten omdat de organisatoren en hun antiwetenschappelijke achterban niet gevaccineerd willen worden tegen dit ‘onschuldige’ virus. Dat is niet een boodschap die ik steun. Ik vind de maatschappelijke en economische schade van de 1,5-meter-samenleving niet in verhouding staan tot de ‘geredde levens’ en denk dat het kabinet de lockdown veel te langzaam afbouwt.
   Vergelijk het met het milieu. Alle luchtvaart brengt enorm veel CO2 in de lucht, en daar ben ik tegen, maar als orthodoxe gelovigen gaan demonstreren tegen vliegtuigen omdat vliegen tegen de wil van God is, dan ga ik daar geen gelegenheidscoalitie mee aan.
   Tenslotte blijkt uit hun evenement dat ze heel slecht over hun strategie hebben nagedacht. Een demonstratie heeft tot doel om aan de middenpartijen in het parlement te laten zien dat er een brede volkscoalitie is, in dit geval tegen de anderhalvemetersamenleving. De club die vervolgens een rariteitenkabinet laat optreden bereikt een tegengesteld effect: zie je wel, de oppositie is niet serieus te nemen of daar willen we niet mee geassocieerd worden. Ze hadden iemand uit de horeca, iemand van een sportschool en iemand uit de cultuurhoek moeten uitnodigen. En liefst nog een verstandig iemand erbij, een hoogleraar of zo.

   Nu komen ze over als amateurs met onbezonnen standpunten en een boodschap die verrot slecht verboodschapt wordt.

   Like

  1. In een reconstructie las ik dat een kleinere demonstratie van Viruswaanzin samenging met een vergelijkbaar initiatief van de evenementenbranche. De demonstratie werd verboden en vervolgens kwam er via de Nee tegen 1,5-meter-groep een ongeorganiseerd initiatief om in plaats daarvan een ‘vaderdagpicknick’ te houden. Dat ontaardde in rellen.
   Ik weet niet zo goed wat ik met deze demonstraties aanmoet. Ik ben geneigd te denken dat ze snel zullen ontaarden in kleinere of grotere confrontaties met de politie, gebaseerd op wat ik in Duitsland zie. Ondertussen is het kabinet aan het verruimen, zijn er steeds meer protesten en loopt de naleving terug.
   Strak georganiseerde prikacties hebben meer effect. Het bericht dat The Movies in Amsterdam op omvallen staat is voor Amsterdammers, speciaal de beleidsbepalende, een grotere schok dan het faillissement van een dart- of voetbalkroegje in West. De intellectuele oppositie tegen de corona-noodwet zorgde voor terugtrekking ervan. Niet de viruswaanzin-demonstratie. Een kleine demonstratie in je woonplaats, een brandbrief van een ondernemer in een lokale krant, druk op de wethouder of een positieve steunactie voor een culturele instelling heeft meer effect dan op het Malieveld staan.

   Zo heb ik ook het idee dat door het onuitlegbare toestaan van massavervoer in vliegtuigen de overtuigingskracht van het RIVM is afgenomen. Zie ook het herriemaken van Grapperhaus na de Damdemonstratie WAARNA EEN BESMETTINGSPIEK UITBLEEF. Dat holt het gezag van de anderhalvemeter van binnenuit uit. Anderhalvemeter wordt straks nog moeilijker uit te leggen als niemand meer op de IC ligt en de ene na de andere zaak sluit.

   Achter viruswaanzin aanlopen is roeptoeteren. Demonstraties voor de vrede, tegen klimaatverandering of tegen de EU halen ook niks uit. Dus je moet ofwel met een kleine, goed georganiseerde groep zichtbare acties doen (het kick out zwarte piet-model en Greenpeace-model) of je moet een slimme mediacampagne beginnen (zoals de plofkippencampagne van Wakker Dier). Ik had mijn Mark of Zorro-plan, zie elders op deze site, wat ik nog steeds een goed plan vind maar zolang er nog versoepelingen blijven komen kan dat plan in de ijskast.

   Dat zouden mijn alternatieven zijn.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s